StoryDoing
Een goed verhaal doe je!

StoryDoing motiveert je om het verschil te maken. Het vertaalt het Oerverhaal naar uitdagingen en acties. Het duikt diep in het veld van Identiteit, Cultuur en Propositie.

Story-doing scan!

Een goed verhaal doe je!

Een krachtige organisatie weet waar ze voor staat. Waarom ze bestaat en wat haar kerntaak is. Welke uitdagingen ze heeft. Welke waarde ze toevoegt voor mens en maatschappij. En hoe ze haar beloften kan waarmaken.

En het start allemaal met het Oerverhaal.

Het Oerverhaal.

Oerverhaal: een stevig inspirerend verhaal dat de kern bevat waar je organisatie voor staat. Verleden, heden en toekomst komen er in samen: je oorsprong, je kracht, je ambities en je uitdagingen. Het vormt het anker van jouw organisatie, dat je helpt bij het bepalen van je focus, je richting en je beslissingen.

Identiteit

Met Identiteit presenteer je je authentieke zelf aan de buitenwereld.

Een scherpe, eenduidige Identiteit geeft je onderscheidend vermogen in de markt.

Cultuur

Cultuur gaat over cohesie in de organisatie. Welke waarden, werkwijze en gewoontes zie je steeds terug?

Is deze authentieke Cultuur helder voor de buitenwereld?

Aanbod

Wat heb je daadwerkelijk te bieden? Welke diensten en producten? Wat ben je waard en voor wie?

Klopt jouw propositie met je Oerverhaal?

Iconische Acties

Iconische acties zijn de ultieme manier om je verhaal te doen. Om je Uitdaging te bereiken en je beloften waar te maken.


Hoe werken wij

Jij bent het verhaal. 
Goed nieuws: Het Oerverhaal van jouw organisatie bestaat allang!

Jij vertelt het verhaal.
Jij wilt jouw Oerverhaal vertellen. Gelijkgestemden aantrekken en begrepen worden

Jij doet het verhaal. 
Met StoryDoing wordt jouw Oerverhaal concreet met acties en uitdagingen!

Jij meet het verhaal! 
Onderzoek met ons samen jouw manifestatie, continuïteit en betekenis.


We komen graag met je in contact!

Is er iets niet duidelijk? Of jeuken je vingers juist samen te werken? Stuur dan snel je bericht naar: connect@wearebold.com